O nama

Prepoznavanje (čitanje) i sposobnost bilježenja (pisanje) slova temelj su pismenosti, no pismenost je mnogo više od toga.

Ljudima je pismenost pomogla da na efikasan način razmjenjuju informacije, izražavaju svoju kreativnost i čuvstva, opisuju svijet oko sebe, propisuju pravne norme, razvijaju ekonomski, politički i širi društveni ustroj itd.

Pismenost je dugi niz godina bila privilegija odabranih. Obrazovana elita nije dopuštala širenje te vještine. Pismenost je moć. U prijašnjim vremenima više je ljudi bilo kadro čitati nego što je bilo onih koji su bili kadri i zapisati svoje misli.

Tek se od razdoblja prosvjetiteljstva pismenost počela značajnije širiti. Od početaka širenja pismenosti, čovječanstvo je ubrzano napredovalo u znanosti, umjetnosti, tehnologiji…

Danas su najrazvijenije zemlje svijeta u prednosti pred ostalima upravo zahvaljujući visokom postotku pismene populacije koja je sposobna prenijeti i primiti znanje te opisati različite vještine.

Više o povijesti pismenosti možete saznati ovdje.

Općom deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948. godine priznato je pravo na obrazovanje, a time i pravo na pismenost, a od 1975. godine pismenost je temeljno ljudsko pravo (Deklaracija iz Perzepolisa). Od 1966. godine, Međunarodni dan pismenosti obilježava se 8. rujna.

Portal pisanje.org

Portal www.pisanje.org pokrenuli su entuzijasti, članovi udruge Multimedij iz Čakovca. Pokrenut je kako bi se moderne audiovizualne metode opismenjavanja približile široj javnosti.

U Hrvatskoj je, prema posljednjem popisu stanovništva, stopa nepismenosti 0,8%, a nemali broj djece ima različitih problema s opismenjavanjem.

Metode za lakše opismenjavanje različite su, a danas se mnoge služe audiovizualnim pomagalima. Ovim se projektom u proces opismenjavanja uvode i multimedijska interaktivna pomagala (internetski portal, animirani serijal – jedno slovo, jedna epizoda, računalne igre za interaktivno učenje), komunikacija s korisnicima itd.

Sadržaj portala profiliran je prema dobnim skupinama (djeca predškolske dobi, učenici, odrasli).

Uza sadržaj kojim se postiže brže opismenjavanje, na portalu se nalaze i metodički sadržaji, kao i savjeti stručnjaka (problemi u procesu opismenjavanja specifični su pa se pojavila potreba za specijaliziranim strukturiranim sadržajem). Sve to smješteno je u virtualnom prostoru na internetu te je tako dostupno svima, i to bez novčane naknade.

Želja nam je da se pismenost širi na što lakši i zabavniji način te da vam druženje s nama bude što ugodnije i udobnije.